Όροι Συναλλαγών

Οι παρόντες Όροι Συναλλαγών διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος whiteroomconcept.com.

Το whiteroomconcept.com είναι ο «Δικτυακός τόπος» και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης προϊόντων (ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο διαχειρίζεται και συντηρεί η ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», που εδρεύει στην Κόρινθο (Πυλαρινού αρ. 75), στην Ελλάδα (Αρ Γ.Ε.ΜΗ 087406702000, Α.Φ.Μ.: 078796833 / Δ.Ο.Υ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) (εφεξής το «WHITEROOM», ή ο «Πωλητής», ή η «Εταιρεία»). Το WHITEROOM διαχειρίζεται και συντηρεί το ηλεκτρονικό κατάστημα «whiteroomconcept.com» (εφεξής «το ηλεκτρονικό κατάστημα του WHITEROOM»).

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως «Χρήστης/Πελάτης» ή «Επισκέπτης».

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους παρόντες Όρους Συναλλαγών, όπου θα βρείτε πληροφορίες για τις παραγγελίες, τις αποστολές, τις επιστροφές χρημάτων και τις επιστροφές προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το whiteroomconcept.com, όπως και άλλες γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει το whiteroomconcept.com.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία νομικού περιεχομένου, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις ενότητες Όροι Χρήσης, Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies και Πολιτική Επιστροφών.

1. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1 Ο Πωλητής προσφέρει προϊόντα προς πώληση στο whiteroomconcept.com και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου του διατίθενται αποκλειστικά στους τελικούς χρήστες του, δηλαδή στους Χρήστες/Πελάτες.

1.2 Ως Χρήστης/Πελάτης νοείται κάθε άτομο που ενεργεί για σκοπούς που δεν έγκεινται στο πλαίσιο του εμπορίου, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του. Εάν δεν είστε Χρήστης/Πελάτης, παρακαλούμε να μην αγοράζετε προϊόντα από το whiteroomconcept.com.

1.3 Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα μη εκτέλεσης παραγγελιών που λαμβάνονται από χρήστες που δεν είναι «Χρήστες/Πελάτες» και κάθε άλλης παραγγελίας που δεν συμμορφώνεται με την πολιτική της Εταιρείας.

1.4 Οι παρόντες Όροι Συναλλαγών ρυθμίζουν αποκλειστικά την προσφορά, την μεταβίβαση και την αποδοχή εντολών αγοράς αναφορικά με τα προϊόντα στο whiteroomconcept.com μεταξύ των «Χρηστών/Πελατών» του whiteroomconcept.com και του Πωλητή.

1.5 Οι Όροι Συναλλαγών δεν ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση προϊόντων που εκτελούνται από τρίτους, οι οποίοι ενδέχεται να εμφανίζονται στο whiteroomconcept.com μέσω συνδέσμων, διαφημιστικών πλαισίων (banner) ή άλλων υπερσυνδέσμων. Πριν την αποστολή παραγγελιών και την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από τρίτους, σας συστήνουμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, καθώς ο Πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε καμία περίπτωση για την παροχή υπηρεσιών από τρίτους ή για την εκτέλεση συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ χρηστών του whiteroomconcept.com και τρίτων.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1 Παρεχόμενες Πληροφορίες / Προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται πως οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. To whiteroomconcept.com έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και τα μεγέθη των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση τους να πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την στιγμή της τροποποίησης τους.

2.2 Εγγραφή Μέλους

2.2.1 Αναγκαιότητα Εγγραφής

Η εγγραφή σας ως Μέλος στο whiteroomconcept.com γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στον Δικτυακό μας τόπο. 

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Πελατών του διαδικτυακού τόπου whiteroomconcept.com και όλων των διαδικτυακών της τόπων και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 και 3471/2006 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για το λόγο αυτό, δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών/Χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο whiteroomconcept.com ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο Επισκέπτης προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά ή όπου για να έχει ένας Χρήστης/Πελάτης πρόσβαση σε κάποιες προσφορές, θα πρέπει να γίνει προηγουμένως Μέλος του whiteroomconcept.com.

2.2.2 Εγγραφή ως Μέλος

Εφόσον ως Επισκέπτης επιθυμείτε να εγγραφείτε ως Μέλος στο whiteroomconcept.com, η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή. Αφού εισάγετε κάποιο προϊόν στο καλάθι και επιλέξετε να συνεχίσετε στο ταμείο, το σύστημα θα σας καθοδηγήσει να εγγραφείτε ως νέο Μέλος, δημιουργώντας λογαριασμό.

Μπορείτε να εγγραφείτε και ως Μέλος εξ αρχής, επιλέγοντας το «Λογαριασμός» στο μενού που βρίσκεται στην πάνω δεξιά πλευρά της Ιστοσελίδας.

Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων (όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/email, προσωπικό κωδικό) και την αποδοχή των Όρων Χρήσης, των Όρων Συναλλαγών και της Πολιτικής Απορρήτου, γίνεστε Μέλος στο whiteroomconcept.com και σας ανοίγουμε δικό σας Λογαριασμό Μέλους.

Η εγγραφή και η συμμετοχή σας ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και το whiteroomconcept.com βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, η Εταιρεία μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

-  για τη δημιουργία λογαριασμού σας στο whiteroomconcept.com μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των συναλλαγών, τα προσωπικά σας στοιχεία κ.λπ.

-  για τη διασφάλιση της μεταξύ μας επικοινωνίας αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (π.χ. για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή),

-  για την αποστολή προς εσάς ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου του whiteroomconcept.com

2.2.3  Ο Λογαριασμός Μέλους

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας ως Μέλος πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως Μέλος, πρέπει να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου καθώς και το όνομα του υπεύθυνου.

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, το Μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το whiteroomconcept.com για τα νέα του στοιχεία, ώστε αυτά να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Συναλλαγών και της Πολιτικής Απορρήτου του whiteroomconcept.com, τους οποίους όρους και πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να άρετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους από από το eshop του WHITEROOM, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους ή και τη διαγραφή σας ως μέλους, με την αποστολή σχετικού email στη διεύθυνση info@whiteroomconcept.com ή τηλεφωνικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών καλώντας στο 27410 25155 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας διατηρούνται από την Εταιρεία μας μόνο για όσο χρόνο παραμένετε εγγεγραμμένο Μέλος στο eshop του WHITEROOM. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία μας.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του whiteroomconcept.com είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας.

2.3 Εγγραφή σε Newsletter

Η εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας μας γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στον δικτυακό μας τόπο. 

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία Newsletter της Εταιρείας μας, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει η Εταιρεία μας ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ ενημερωθείτε διαβάζοντας την Πολιτική Απορρήτου.

Σε κάθε περίπτωση τo whiteroomconcept.com δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service Providers) για την παράδοση τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στους φακέλους Junk/Spam (Ανεπιθύμητα), οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της whiteroomconcept.com, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού Τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου «Για διαγραφή από τη λίστα κάντε κλικ εδώ» που εμφανίζεται στα ενημερωτικά email που λαμβάνετε. Το whiteroomconcept.com χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ    

3.1 Online Παραγγελία – Διενέργεια Αγοράς μέσω Ηλεκτρονικού Καταστήματος

3.1.1 Ολοκλήρωση / Επιβεβαίωση

Για να ολοκληρώσετε την αγορά ενός ή περισσότερων προϊόντων από το whiteroomconcept.com, χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες ΡΟΥΧΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΤΣΑΝΤΕΣ που βρίσκονται στο κεντρικό μενού της σελίδας μας και πλοηγηθείτε για να βρείτε αυτό που ψάχνετε.

Ελέγξετε τα προϊόντα στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο link «ΚΑΛΑΘΙ», το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος της Ιστοσελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διαγραφή για να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Πατώντας το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» θα οδηγηθείτε στο έντυπο της παραγγελίας, που εμφανίζεται πριν την ολοκλήρωση της Σύμβασης Αγοράς.

Στο έντυπο της παραγγελίας θα περιέχονται περιληπτικά πληροφορίες όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος της παραγγελίας, η τιμή του (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων τελών και φόρων) και των εξόδων αποστολής. Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. και θεωρούνται τελικές. Το whiteroomconcept.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας. Για το κόστος αποστολής των προϊόντων μας μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στην Ενότητα 6.

Πατήστε το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» για να ολοκληρώσετε την αγορά σας. Μπορείτε να πληρώσετε με έναν από τους τρόπους που παρατίθενται στην Ενότητα 7.

Πριν την υποβολή του εντύπου παραγγελίας θα ενημερώνεστε ότι η αποστολή του εντύπου πρως τον Πωλητή σημαίνει ότι δεσμεύεστε να πληρώσετε το αναγραφόμενο ποσό της παραγγελίας. Θα σας ζητηθεί επίσης, να εντοπίσετε και να διορθώσετε πιθανά σφάλματα στα στοιχεία που πληκτρολογήσατε.

Με την υποβολή της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα λάβετε αυτόματα ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχετε δηλώσει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι η παραγγελία σας έχει παραληφθεί.

Η Σύμβαση Αγοράς θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν ο Πωλητής λάβει το έντυπο παραγγελίας σας ηλεκτρονικά και επαληθεύσει ως ορθά τα στοιχεία της παραγγελίας. Μετά την επαλήθευση αυτή, το whiteroomconcept.com θα αποστέλλει την παραγγελία σας. Από το σημείο αυτό και μετά, εσείς δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο μέχρι να παραλάβετε τα προϊόντα σας.

Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος. Σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, το whiteroomconcept.com διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων. Εάν τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο whiteroomconcept.com κατά την τελευταία πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή κατά την αποστολή του εντύπου παραγγελίας δεν είναι πλέον διαθέσιμα ή δεν πωλούνται πλέον, ο Πωλητής θα σας ενημερώνει για τη μη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη ημέρα της αποστολής του έντυπου παραγγελίας.

Το έντυπο παραγγελίας θα καταχωρείται στη βάση δεδομένων μας για τον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας σας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο έντυπο της παραγγελίας σας κάνοντας κλικ στην υποενότητα Παραγγελίες της ενότητας «Λογαριασμός».

Ο Πωλητής δεν θα εκτελεί παραγγελίες όταν δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις φερεγγυότητας, όταν οι παραγγελίες είναι ελλιπείς ή λανθασμένες ή τα προϊόντα δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα σας ενημερώνουμε μέσω e-mail ότι η Σύμβαση δεν έχει συναφθεί και ότι ο Πωλητής δεν εκτέλεσε την εντολή αγοράς σας προσδιορίζοντας τους σχετικούς λόγους.

Εάν το έντυπο παραγγελίας έχει αποσταλεί και το αντίτιμο έχει πληρωθεί για προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα, ο Πωλητής θα σας επιστρέφει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το καταβληθέν ποσό για τα εν λόγω προϊόντα και η Σύμβαση Αγοράς θα θεωρείται λήξασα και για τις δύο πλευρές.

Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια σχετικά με κάποιο προϊόν, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλεφωνικά στο 27410 25155 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας ή μέσω email στο info@whiteroomconcept.com.

3.1.2 Online Παραγγελία – Αποδοχή Όρων Χρήσης & Συναλλαγών, Πολιτικής Απορρήτου και Πολιτικής Επιστροφών

Πριν την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Παραγγελίας σας για την αγορά των προϊόντων, θα σας ζητηθεί να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, τους παρόντες Όρους Συναλλαγών, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Επιστροφών μας με πληροφορίες για το Δικαίωμα Υπαναχώρησης, να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να το αποθηκεύσετε για προσωπική σας χρήση.

Θα σας παρέχουμε, επίσης, δυνατότητα σύνδεσης προς τους παρόντες Όρους Συναλλαγών, Όρους Χρήσης, Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Επιστροφών. Επίσης, θα σας παρέχουμε πληροφορίες για τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε παραγγελθέντος προϊόντος και την αντίστοιχη τιμή ανά προϊόν (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων τελών και φόρων), τον τρόπο πληρωμής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αγορά κάθε προϊόντος, τον τρόπο παραλαβής των αγορασμένων προϊόντων, την αποστολή και τα έξοδα αποστολής των προϊόντων καθώς και τα στοιχεία, τη γεωγραφική διεύθυνση και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή και την ημερομηνία εντός της οποίας ο Πωλητής δεσμεύεται να παραδώσει τα προϊόντα.

Ο Πωλητής θα σας παρέχει, επίσης, μια περίληψη των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται, ώστε να μπορείτε να ασκήσετε το Δικαίωμα Υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, θα σας παρέχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας μετά την αγορά σας.

Με την υποβολή του εντύπου παραγγελίας στον Πωλητή, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τηρείτε τις διατάξεις των παρόντων Όρων Συναλλαγών της σύμβασής σας με την Εταιρεία. Εάν δεν συμφωνείτε με ορισμένες διατάξεις των παρόντων Όρων Συναλλαγών, παρακαλούμε να μην υποβάλετε το έντυπο παραγγελίας για την αγορά προϊόντων από το whiteroomconcept.com.

Με την υποβολή του εντύπου παραγγελίας, δηλώνετε ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Συναλλαγών όπως και τις περαιτέρω προϋποθέσεις που περιέχονται στο whiteroomconcept.com μέσω συνδέσμων στις ενότητες Όροι Χρήσης, Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Επιστροφών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το προϊόν που αγοράζετε προορίζεται αποκλειστικά για τη χώρα στην οποία πραγματοποιείτε την παραγγελία. Για αυτόν το λόγο, αν αποφασίσετε να εισάγετε το προϊόν σε μια άλλη χώρα, παραμένετε υπεύθυνοι για την εισαγωγή του. Υποχρεούστε να τηρήσετε τους κανονισμούς και τους περιορισμούς για την εξαγωγή του προϊόντος από τη χώρα της αγοράς όπως και για την εισαγωγή στη χώρα στην οποία πρόκειται να το μεταφέρετε. Η Εταιρεία αποποιείται των ευθυνών για την εν λόγω ενέργεια.

3.1.3 Online Παραγγελία – Παρακολούθηση

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παρακολουθείτε την κατάσταση της παραγγελίας σας μέσα από την υποενότητα Παραγγελίες της ενότητας «Λογαριασμός».

Αν η παραγγελία σας βρίσκεται σε στάδιο αποστολής και έχει παραδοθεί στην μεταφορική εταιρεία Courier, έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για το πού βρίσκεται το δέμα σας, μέσω του αριθμού φορτωτικής, ο οποίος θα αναγράφεται στην κάθε παραγγελία σας.

3.2 Τηλεφωνική Παραγγελία

Μπορείτε να ολοκληρώσετε μια παραγγελία τηλεφωνικά καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του whiteroomconcept.com: 27410 25155 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

Μπορείτε να συνομιλήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, να μάθετε περισσότερα για το προϊόν που σας ενδιαφέρει και να το παραγγείλετε δίνοντας τον κωδικό προϊόντος που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Προσοχή: τηλεφωνικές παραγγελίες με τρόπο πληρωμής που απαιτεί να κάνετε Login σε υπηρεσίες τραπεζικών ή άλλων αντίστοιχων ιδρυμάτων δεν μπορούν να γίνουν τηλεφωνικά.

Η επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μπορεί να γίνεται και γραπτώς (μέσω email στο info@whiteroomconcept.com, κ.λπ.)

3.3 Παραγγελίες σε Καταστήματα

Μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα WHITEROOM. Το εξειδικευμένο προσωπικό του καταστήματος θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο για εσάς προϊόν και θα σας λύσει όποιες απορίες έχετε. 

4. ΑΚΥΡΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  

Ακύρωση/Τροποποίηση της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας δύναται να γίνει από την πλευρά του Χρήστη/Πελάτη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

4.1 Πριν την ολοκλήρωση της Παραγγελίας

Πριν την υποβολή του εντύπου παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω (βλ. Ενότητα 3.1.1) σας παρέχετε η δυνατότητα τεχνικά να επιστρέψετε σε προηγούμενο στάδιο της Παραγγελίας και να αφαιρέσετε/τροποποιήσετε τις ποσότητες των προϊόντων στο καλάθι σας. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα προϊόντα που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε πατώντας το κουμπί «αφαίρεση» και να προσθέσετε τα καινούργια προϊόντα που επιθυμείτε.

4.2 Μετά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας και πριν την αποστολή των προϊόντων:

4.2.1 Τροποποίηση Παραγγελίας πριν την αποστολή των προϊόντων

Τροποποίηση της παραγγελίας σας μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου παραγγελίας μπορεί να γίνει μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών είτε τηλεφωνικά στο 27410 25155 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω email στο info@whiteroomconcept.com.

4.2.2 Ακύρωση Παραγγελίας πριν την αποστολή των προϊόντων

Εάν έχει ολοκληρωθεί η υποβολή του εντύπου παραγγελίας, αλλά δεν έχουν αποσταλεί ακόμα τα προϊόντα, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@whiteroomconcept.com ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 27410 25155 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

4.2.3 Κατά την παραλαβή των προϊόντων – Δικαίωμα Υπαναχώρησης (Βλ. Ενότητα 9)

4.2.3.1 Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την ολοκλήρωση αυτής (και κατά την παραλαβή των προϊόντων) σε περίπτωση που η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων καθυστερήσει. Για την ακύρωση της παραγγελίας σας ισχύουν οι διατάξεις της Ενότητας 5.2 κατωτέρω.

4.2.3.2 Τυχόν άρνησή σας να παραλάβετε τα προϊόντα σας κατά την παράδοση από την Εταιρεία Courier, ισοδυναμεί με υπαναχώρηση, δικαίωμα για την άσκηση του οποίου διατηρείτε και για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις της Ενότητας 9 κατωτέρω. Στην περίπτωση που ένας πελάτης αρνείται την παραλαβή προϊόντων, περισσότερες από 3 φορές, το whiteroomconcept.com διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στον πελάτη τα μεταφορικά του συνόλου των αποστολών ή να αρνηθεί την αποστολή των προϊόντων.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων στο whiteroomconcept.com, η παραγγελία ακυρώνεται με την άσκηση του Δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 9.2 κατωτέρω.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, όλες οι παραγγελίες που επιστρέφονται στον Πωλητή είτε λόγω αίτησης ακύρωσης του Χρήστη/Πελάτη, είτε λόγω άρνησης παραλαβής, ακυρώνονται μετά την παραλαβή των προϊόντων από τον Πωλητή.
 
5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5.1 Ισχύς Παραγγελιών 

Οι παραγγελίες παραμένουν σε ισχύ και είναι διαθέσιμες για παράδοση μέχρι και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την καταχώρησή τους. Ειδικά για την Παραλαβή από το Κατάστημα οι παραγγελίες παραμένουν σε ισχύ και διαθέσιμες για παράδοση μέχρι και πέντε (3) ημερολογιακές ημέρες από την καταχώρησή τους. 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η παράδοση της παραγγελίας (ενδεικτικά αναφερομένων: αδυναμία επικοινωνίας, μη προσέλευση για παραλαβή του προϊόντος, μη διαθεσιμότητα του προϊόντος που ζητήθηκε με την παραγγελία) και μετά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, η παραγγελία ακυρώνεται.

Ειδικές περιπτώσεις αποστολών ή και παραγγελιών

Σε ειδικές περιπτώσεις παραγγελιών μεγάλου όγκου ή και βάρους η αποστολή γίνεται με μεταφορικά μέσα  της απολύτου επιλογής της  Εταιρείας, ενώ κάποιες παραδόσεις είναι εφικτές  μόνο σε μεγάλες αστικές περιοχές. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί συγκεκριμένες παραγγελίες και να απορρίψει  συγκεκριμένες πωλήσεις, ενημερώνοντας εγκαίρως και επιστρέφοντας το σύνολο του τυχόν καταβληθέντος τιμήματος της ακυρωθείσας παραγγελίας.

Για ειδικές κατηγορίες προϊόντων, όπως για παράδειγμα προϊόντα που έρχονται κατόπιν παραγγελίας, ή είναι πολύ υψηλής αξίας, ή εκτός της κανονικής ροής του whiteroomconcept.com, ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή, πριν τη δρομολόγηση της παραγγελίας.

5.2 Τρόπος και Χρόνος Παράδοσης 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα whiteroomconcept.com παραδίδει τα προϊόντα του σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής, αργιών και ημέρες γενικών απεργιών σε ώρες παράδοσης των ΕΛΤΑ Courier. Παρέχεται η δυνατότητα παράδοσης και το Σάββατο (εφόσον ζητηθεί στα σχόλια της παραγγελίας). Σε περίπτωση παράδοσης το Σάββατο, συμφωνείτε ότι η παράδοση των προϊόντων θα χρεώνεται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα στην Ενότητα 6.  

Από τις παραπάνω ημέρες και ώρες παράδοσης εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες δε μπορεί να ανταπεξέλθει η μεταφορική εταιρία Courier για δική της υπαιτιότητα.

Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στους παρόντες Όρους Συναλλαγών, κάθε παραγγελία που ολοκληρώνεται μέχρι τις 1:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή, παραδίδεται εντός 1-3 εργάσιμων ημερών εντός Ελλάδας και εντός 2-4 εργάσιμων ημερών εντός Κύπρου.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας ολοκληρωθεί με την υποβολή της σε εμάς πέραν τις 1:00 μ.μ., ο χρόνος παράδοσης αυξάνει κατά μια εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή γενικών απεργιών και αργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης. Σε αυτή τη περίπτωση το whiteroomconcept.com συνεργάζεται με συγκεκριμένες εταιρείες courier και μεταφορικές.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αποστολή της παραγγελίας σας με μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας με την οποία το whiteroomconcept.com δε συνεργάζεται, τότε τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς ανεξαρτήτως αξίας παραγγελίας και τόπου/χρόνου παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή το whiteroomconcept.com ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων σας.

Παραγγελίες που γίνονται από την Ιστοσελίδα μιας χώρας που διαφέρει από τη χώρα στη διεύθυνση αποστολής ή η διεύθυνση αποστολής είναι σε χώρα που ο Πωλητής δεν μπορεί να αποστείλει προϊόντα θα ακυρώνονται αυτόματα.

Αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει πλήρη αποδοχή των Όρων Συναλλαγών

5.3 Καθυστέρηση Παράδοσης

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των παραγγελιών σας σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα στις Ενότητες 5.1 και 5.2. Ωστόσο, ο Πωλητής διατηρεί την επιφύλαξη για καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων.  

Η καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων μπορεί να οφείλεται σε διάφορα γεγονότα, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά είτε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας, είτε μη διαθεσιμότητα του προϊόντος λόγω εξάντλησης αυτού, είτε καθυστέρησης στην αποστολή του προϊόντος από τον παραγωγό/προμηθευτή.

Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και να ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα σας επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό χρημάτων που έχετε τυχόν καταβάλλει.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση της παραγγελίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@whiteroomconcept.com ή τηλεφωνικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 27410 25155 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

6. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ: Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος! 

Χρόνος παράδοσης: 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Η πρώτη επιστροφή καθώς και και η πρώτη αντικατάσταση είναι Δωρεάν (σε προϊόντα χωρίς έκπτωση) για τις αποστολές εντός Ελλάδος με τη χρήση της συνεργαζόμενης εταιρίας ΕΛΤΑ Courier  (αφορά τη περίπτωση αλλαγής και όχι επιστροφής χρημάτων).

ΚΥΠΡΟΣ: Για παραγγελίες αξίας 150€ και άνω, τα μεταφορικά ειναι Δωρεάν, διαφορετικά το κόστος των μεταφορικών είναι 10€

Χρόνος παράδοσης: 2-4 εργάσιμες ημέρες.

Για Κύπρο, το κόστος επιστροφής και αντικατάστασης επιβαρύνει τον πελάτη.

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που ένας πελάτης αρνείται την παραλαβή προϊόντων σύμφωνα με το δικαίωμα υπαναχώρησης, περισσότερες από 3 φορές, το whiteroomconcept.com διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στον πελάτη τα μεταφορικά του συνόλου των αποστολών ή να αρνηθεί την αποστολή των προϊόντων.
 
Οι πελάτες, που στο ιστορικό τους έχουν αποστολές που αρνήθηκαν να παραλάβουν ή δεν ανταποκρίθηκαν στην γραπτή ή τηλεφωνική μας (ή της ΕΛΤΑ Courier) ενημέρωση και έτσι μας επιστράφηκαν, με την ένδειξη (ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ – ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ), θα παραλαμβάνουν μετά από αποπληρωμή του συνολικού ποσού της νέας παραγγελίας τους αποκλειστικά μέσω PayPal, πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
 

7. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αντιτίμου των προϊόντων και των σχετικών εξόδων αποστολής και παράδοσης πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση ενός από τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στο έντυπο παραγγελίας. Σε καμία περίπτωση ο Χρήστης/Πελάτης δεν θα επιβαρυνθεί με επιπλέον χρεώσεις από τον Πωλητή με βάση τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει, πέραν των αναγραφόμενων στην παραγγελία.

7.1 Μέθοδος Αντικαταβολής (χωρίς επιπλέον χρέωση) - Πληρωμή με την παράδοση της παραγγελίας

Ο Χρήστης/Πελάτης που επιλέγει τη μέθοδο Αντικαταβολής πληρώνει με μετρητά την μεταφορική εταιρεία Courier, η οποία ενεργεί κατ’ εντολή του whiteroomconcept.com, κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας στον τόπο που έχει υποδείξει ο πελάτης ή κατά την παραλαβή του προϊόντος από το χώρο της εταιρίας Courier.

7.2 Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

7.2.1 Συνεργαζόμενες Κάρτες - Διαδικασία

Στο whiteroomconcept.com γίνονται δεκτές όλες οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, Diners και Discover.

Η παράδοση των παραγγελιών όπου η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα, γίνονται μόνο στον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας, με την επίδειξη της κάρτας και της αστυνομικής ταυτότητας. Παραγγελίες με πληρωμή με πιστωτική κάρτα δεν παραδίδονται σε τρίτο πρόσωπο.

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι Φόροι.

Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της πωλήτριας εταιρείας.

7.2.2 Στοιχεία Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών

Στοιχεία πιστωτικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος προς το τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας και μόνο. Η Εταιρεία δεν κρατάει κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών στα συστήματα της.

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας πιστοποίησης κατόχου κάρτας ενδέχεται να απαιτηθεί η μεταφορά στοιχείων της κάρτας τους, σε τρίτο πάροχο, συνεργαζόμενο με την τράπεζα η οποία υλοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής μέσω κάρτας. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται μέσω κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου χωρίς κανένας τρίτος να έχει καμία απολύτως πρόσβαση σε αυτά.

Αυτά τα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιούνται από τον Πωλητή παρά μόνο για την εκτέλεση της διαδικασίας που έχει σχέση με την αγορά ή την έκδοση εντολών επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση επιστραφέντων προϊόντων, σε συμμόρφωση με την άσκηση του δικαιώματός του Χρήστη/Πελάτη για επιστροφή των προϊόντων ή για την αναφορά περιπτώσεων απάτης στην αστυνομία. Το αντίτιμο για την αγορά των προϊόντων και τα σχετικά έξοδα αποστολής και παράδοσης, όπως αναφέρονται στο έντυπο παραγγελίας, θα χρεώνονται στον τρεχούμενο λογαριασμό του Χρήστη/Πελάτη, όταν αποστέλλονται τα αγορασμένα προϊόντα.

7.2.3 Ασφάλεια Αγορών

Η Εταιρεία μας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών/Πελατών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος whiteroomconcept.com, επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους: 

Αναγνώριση Πελάτη

Κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας, υπάρχει η δυνατότητα να γίνετε εγγεγραμμένο Μέλος απολαμβάνοντας τα σχετικά προνόμια του μέλους όπως: η πρόσβαση και αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων, το ιστορικό των παραγγελιών σας και τα Αγαπημένα σας, η αλλαγή του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (Password), η εγγραφή ή αναίρεση της εγγραφής σας στα newsletters μας κ.α.

Η πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό σας γίνεται μέσω ειδικών Κωδικών Εισόδου. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του Χρήστη/Πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία.

Μπορείτε να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password) όσο συχνά επιθυμείτε και είστε ο μόνος που έχετε πρόσβαση στα στοιχεία σας μέσω των ανωτέρω κωδικών και παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρείας, αλλιώς αυτή δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα whiteroomconcept.com με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των Χρηστών/Πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια. 

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 256-bit.

Επίσης, έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση της υπηρεσίας EveryPay με σκοπό να πραγματοποιεί με ασφάλεια τις χρεώσεις καρτών στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών της EveryPay.

EveryPay  

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες.
 
Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία.
 

Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL.

Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

3D Secure
 

Το whiteroomconcept.com έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση του πρωτοκόλλου 3D-Secure με στόχο να προσφέρει στους χρήστες αυξημένη προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας τους κατά την διαδικασία διεκπεραίωσης της συναλλαγής τους. Οι καταναλωτές-καρτούχοι των τραπεζών που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο 3D-Secure έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν τις Visa & MasterCard κάρτες τους στα προγράμματα Verified by Visa & SecureCode αντίστοιχα, ώστε οι καρτούχοι να επιλέγουν έναν κωδικό ασφαλείας για κάθε κάρτα τους που μόνο αυτοί θα γνωρίζουν. Έτσι, κάθε φορά που ο εγγεγραμμένος Χρήστης/Πελάτης θα πραγματοποιεί μια ηλεκτρονική συναλλαγή με χρήση της κάρτας του, θα του ζητείται ο κωδικός ασφάλειας. Στις περιπτώσεις των πελατών που οι κάρτες τους είτε δεν υποστηρίζουν τις υπηρεσίες Verified by Visa & SecureCode της MasterCard είτε δεν έχουν προχωρήσει σε ένταξή τους σε αυτά, οι πληρωμές με κάρτα διεκπεραιώνονται, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση επιπρόσθετου κωδικού.

Κρυπτογράφηση

Από το καλάθι μέχρι το τέλος της διαδικασίας αγοράς στο ηλεκτρονικό κατάστημα whiteroomconcept.com, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη/Πελάτη κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 256-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά της διαδικασία της παραγγελιοληψίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη και τα συστήματα της Εταιρείας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού κρυπτογράφησης. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνει πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού κρυπτογράφησης και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της Εταιρείας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσης του χρήστη με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της Εταιρείας, αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών  τηλεφωνικά στο 27410 25155 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

7.3 Πληρωμή μέσω Paypal

Στην περίπτωση αυτή πληρώνετε την παραγγελία σας με του PayPal λογαριασμού σας. Για να ενεργοποιήσετε την πληρωμή θα μεταφερθείτε στη σελίδα login του PayPal. Ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί την ημέρα της παραγγελίας σας.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό PayPal, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν από τη σελίδα login του PayPal κάνοντας κλικ εδώ. Για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία PayPal θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Οι παραγγελίες με τρόπο πληρωμής PayPal υπόκεινται σε επιπλέον ελέγχους από την εταιρεία μας και ενδέχεται να απορριφθούν, να σας ζητηθεί άλλος τρόπος πληρωμής ή και να υπάρξουν καθυστερήσεις στην αποστολή τους. Επίσης ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία ταυτοποίησης των στοιχείων σας. 


Η πληρωμή με PayPal προσφέρεται μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες από το whiteroomconcept.com.

7.4 Πληρωμή με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Εύκολα, γρήγορα και ασφαλή μπορείτε να κάνετε τις συναλλαγές σας μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω e-banking στις παρακάτω τράπεζες:

ALPHA BANK
Δικαιούχος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 552002786004136
IBAN: GR1301405520552002786004136

SWIFT Address (BIC Code): CRBAGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δικαιούχος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 5509099638573
IBAN: GR7101725090005509099638573
SWIFT Address (BIC Code): PIRBGRAA

EUROBANK
Δικαιούχος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 00260195990200610758
IBAN: GR9202601950000990200610758
SWIFT Address (BIC Code): ERBKGRAA

Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του e-banking σας ή σε υποκατάστημα τράπεζας, χρησιμοποιώντας τον κωδικό παραγγελίας που είναι της μορφής 0000 ως αιτιολογία προς δικαιούχο. Ο κωδικός παραγγελίας περιλαμβάνεται στο email επιβεβαίωσης παραγγελίας που θα λάβετε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρήματα που θα πρέπει να φθάσουν στον λογαριασμό της Εταιρείας θα πρέπει να αντιστοιχούν στο ακριβές αντίτιμο της παραγγελίας σας. Τυχόν τραπεζικά έξοδα θα πρέπει να καλύπτονται από τον πελάτη.

Ειδικά στην περίπτωση του e-banking όταν σας ζητηθεί να προσδιορίσετε ποιός επιβαρύνεται με τα έξοδα, (Εντολέας, παραλήπτης ή και οι δύο) θα πρέπει να επιλέξετε (Εντολέας).

Η παραγγελία σας θα ολοκληρωθεί με αποστολή, εφόσον εμφανιστεί η κατάθεσή στον λογαριασμό της Εταιρείας. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως 2 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τη διαδικασία της τράπεζας. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε την επιβεβαίωση της πληρωμής σας στο info@whiteroomconcept.com για την άμεση διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

Αν δεν πραγματοποιήσετε την κατάθεση εντός 2 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα.

7.5 Πιστωτικός Έλεγχος

Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε επιπλέον πιστωτικούς ελέγχους από την εταιρία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα δίχως αιτιολόγηση να σας ζητήσει κατά την κρίση της είτε να προσκομίσετε επιπλέον έγγραφα που θα ταυτοποιούν τα στοιχεία σας, είτε να γίνει αλλαγή από τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σε κάποιον άλλο, είτε και να απορρίψει πλήρως την παραγγελία σας και να μην την κάνει αποδεκτή.

Για κάθε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια για τους τρόπους Πληρωμής στην παραγγελία σας μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλεφωνικά στο 27410 25155 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας ή μέσω email στο info@whiteroomconcept.com.

Θέματα τιμολόγησης & φορολογίας

Σε όλους τους παραπάνω τρόπους πληρωμής υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης αποδείξεως λιανικής είτε τιμολογίου.

Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, δραστηριότητα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση, κινητό και σταθερό τηλέφωνο.

Στις τιμές μας συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι.

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

8.1 Εγγύηση Τιμών

Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές τιμές λιανικής, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Το whiteroomconcept.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τις τιμές των προϊόντων προτού αποστείλετε το αντίστοιχο έντυπο παραγγελίας.

8.2 Εγγύηση Προϊόντων

Στο whiteroomconcept.com, προσφέρουμε προς πώληση αποκλειστικά επώνυμα προϊόντα και κορυφαίας ποιότητας. Τα προϊόντα αυτά αγοράζονται από τον Πωλητή απευθείας από οίκους μόδας, κατασκευαστές και εμπόρους, προσεκτικά επιλεγμένους για τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχό τους.

Ο Πωλητής δεν πωλεί μεταχειρισμένα προϊόντα, ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα της αγοράς.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων εμφανίζονται στο whiteroomconcept.com στη σελίδα κάθε προϊόντος. Η εικόνα και τα χρώματα των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στο whiteroomconcept.com ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στην πραγματική εικόνα και τα χρώματα των προϊόντων λόγω του προγράμματος περιήγησης ή της οθόνης που χρησιμοποιείται.

Κάποια προϊόντα διαθέτουν σφραγίδα ασφαλείας μιας χρήσης. Μην αφαιρείτε τη σφραγίδα ασφαλείας από τα αγορασμένα προϊόντα εάν επιθυμείτε να τα επιστρέψετε.

Σύμφωνα με τον  Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή, σε περίπτωση διαφορετικής χρήσης των προϊόντων από αυτή που απαιτείται για να ελεγχθεί το είδος, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία τους, ο Χρήστης/Πελάτης θεωρείται υπεύθυνος/η για τη μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφει στον Πωλητή. Εάν αποφασίσετε να ασκήσετε το Δικαίωμα Υπαναχώρησης για επιστροφή των αγορασμένων προϊόντων, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την επιστροφή ή να μην επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό που κατεβλήθει για την αγορά προϊόντων, τα οποία επιστρέφονται χωρίς την αντίστοιχη σφραγίδα ασφαλείας ή των οποίων η αρχική κατάσταση έχει μεταβληθεί ή έχουν υποστεί ζημιά, όπως εξηγείται αναλυτικά στην Παράγραφο 9.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των υποχρεωτικών διατάξεων περί προστασίας των καταναλωτών (Άρθρο 5 Ο∆ΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου1999 σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών), όλα τα προϊόντα που πωλούνται από τον Πωλητή καλύπτονται από εγγύηση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος προς τους όρους της Σύμβασης Αγοράς. Για να θεωρηθεί έγκυρη η έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος, ο Πωλητής θα πρέπει να ενημερωθεί εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημέρα που διαπιστώθηκε η έλλειψη συμμόρφωσης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, η έλλειψη συµµόρφωσης, η οποία εκδηλώνεται εντός έξι µηνών από την παράδοση του αγαθού, τεκµαίρεται ότι υφίσταται κατά την παράδοση, εκτός εάν το τεκµήριο αυτό είναι ασυµβίβαστο µε τη φύση του αγαθού ή τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της επισκευής ή της αντικατάστασης του προϊόντος. Εάν η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος είναι αδύνατη ή δυσανάλογη σε σχέση με την αξία του, δικαιούστε είτε να ζητήσετε από τον Πωλητή να προβεί σε κατάλληλη μείωση της τιμής είτε να ακυρώσετε τη Σύμβαση Αγοράς.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή

9.1 Προϋποθέσεις άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή (Άρθρο 9) έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Αγοράς που συνάψατε με τον Πωλητή για να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε από το whiteroomconcept.com χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να προσδιορίσετε την αιτιολογία (αναίτια υπαναχώρηση) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που τα παραλάβατε. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας. 

Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα αγαθά με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού της παραγγελίας.

9.2 Διαδικασίες άσκησης δικαιώματος

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης της Παραγράφου 9.1 ανωτέρω, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεώς του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την Σύμβαση Αγοράς που έχουμε συνάψει, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή:

- χρησιμοποιώντας το Έντυπο Υπαναχώρησης (που είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του άρθρου 49, παρ. 4 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή) συμπληρώνοντάς το και αποστέλλοντάς το απευθείας ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας whiteroomconcept.com. Με την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Υπαναχώρησης (συμπληρώστε το Έντυπο Υπαναχώρησης που θα βρείτε στο τέλος του Εγγράφου), ο Πωλητής θα σας αποστείλει στο email που μας έχετε δηλώσει, επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος υπαναχώρησής σας.  

- συμπληρώνοντας και αποστέλλοντάς μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, το υπόδειγμα Έντυπου Υπαναχώρησης (θα το βρείτε στο τέλος των Όρων Συναλλαγών) και αποστέλλοντας το (το εκτυπώνετε ή το επισυνάπτετε) σύμφωνα με τα παραπάνω είτε με ταχυδρομείο ή email στο info@whiteroomconcept.com. Η χρήση του συνημμένου Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική.

- συντάσσοντας και αποστέλλοντας στον Πωλητή ένα άλλο έγγραφο στο οποίο να δηλώνετε ρητά την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση Αγοράς.

Εάν αντίθετα, επιλέξετε να στείλετε κάποιου άλλου είδους Δήλωση Υπαναχώρησης, η ευθύνη για τη σωστή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησής βαρύνει αποκλειστικά εσάς. 

Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης θεωρείται ότι ασκείται έγκυρα εφόσον - πέραν της συμμόρφωσης με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον  Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή και που περιγράφονται στις Παραγράφους 9.1 και 9.2 ως άνω - πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις στο σύνολό τους: 

α. το Έντυπο Επιστροφής που αποστέλλεται online μέσω του Ιστότοπου whiteroomconcept.com ή άλλη ρητή δήλωση της απόφασης υπαναχώρησης από τη Σύμβαση πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά και να έχουν σταλεί στον Πωλητή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την φυσική παραλαβή των αγορασθέντων αγαθών ή τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού της παραγγελίας.

β. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, φορεθεί ή πλυθεί. Επιστροφές γίνονται δεκτές εφόσον το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν έχουν αφαιρεθεί τα προστατευτικά. Τα παπούτσια πρέπει να δοκιμάζονται σε καθαρό πάτωμα ή σε χαλί, καθώς για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει η σόλα να μην είναι λερωμένη. Το κουτί των παπουτσιών θα πρέπει επίσης να προστατεύεται επαρκώς κατά την επιστροφή ώστε να μην υποστεί καμία φθορά. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές για εσώρουχα, μαγιώ, κάλτσες, καλλυντικά, προϊόντα περιποίησης, σκουλαρίκια, πετσέτες και συναφή προϊόντα για λόγους υγιεινής.

γ. η σφραγίδα ασφαλείας, εφόσον αυτή υπάρχει, πρέπει να είναι ακόμη επικολλημένη στα προϊόντα, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προϊόντων,

δ. τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία και να συνοδεύονται από το καρτελάκι της κατασκευάστριας εταιρείας, όπως επίσης και από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο,

ε. τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να παραδίδονται στον μεταφορέα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή της κοινοποίησης στον Πωλητή της απόφασής υπαναχώρησης από τη Σύμβαση,

ζ. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιές. Το δέμα επιστροφής θα πρέπει να συσκευαστεί σωστά ώστε να μην δημιουργηθούν φθορές, κατά την μεταφορά, στο προϊόν ή την συσκευασία.

9.3  Υποχρεώσεις Καταναλωτή κατά την Υπαναχώρηση

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης θα πρέπει να μας αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του Δικαιώματος Υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Ρητά συμφωνείται ότι η ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του Δικαιώματος Υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει σε εμάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή σε εμάς της Δήλωσης Υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Σε περίπτωση ασκήσεως του Δικαιώματος Υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε σε εμάς (στη διεύθυνση που αναγράφεται στο παρόν) το προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα - εκτός και αν έχουμε συμφωνήσει να το παραλάβουμε εμείς από εσάς σε περίπτωση υπαναχώρησης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας κοινοποιήσατε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και το Άρθρο 11 του Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.

Για την επιστροφή των προϊόντων, συνεπεία της υπαναχώρησης θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων, εκτός εάν ο Πωλητής σας έχει απαλλάξει ρητά από αυτά τα έξοδα κατά τη στιγμή της αγοράς και με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείτε την εταιρία Courier που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στο Έντυπο Επιστροφής.

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε την εταιρεία μεταφορών που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στο ηλεκτρονικό Έντυπο Επιστροφής, ο Πωλητής θα πληρώσει τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων για λογαριασμό σας και θα σας απαλλάξει από την υποχρέωση απευθείας πληρωμής του μεταφορέα. Ο Πωλητής θα παρακρατεί από την επιστροφή χρημάτων ένα πάγιο τέλος που θα αντιστοιχεί στο κόστος της αποστολής της παραγγελίας και το οποίο αναγράφεται στην Πολιτική Επιστροφών. Χρησιμοποιώντας το μεταφορέα που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στο ηλεκτρονικό Έντυπο Επιστροφής, ο Προμηθευτής σας απαλλάσσει επίσης από κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα κατά τη μεταφορά.

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό μεταφορέα από αυτόν που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στο Έντυπο Επιστροφής, θα πρέπει να καταβάλετε εσείς τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων με τα οποία επιβαρύνεστε. Σε αυτήν την περίπτωση, επίσης, θα έχετε εσείς την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα κατά τη μεταφορά, που θα οφείλεται σε κακή επιλογή μεταφορέα και/ή τρόπου αποστολής. 

Για τις επιστροφές των προϊόντων ελαττωματικών ή προϊόντων που στάλθηκαν λανθασμένα, το κόστος επιστροφής καλύπτεται από τον Πωλητή.

9.4 Υποχρεώσεις Πωλητή

Εάν το Δικαίωμα Υπαναχώρησης ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 9, ο Πωλητής επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον Χρήστη/Καταναλωτή για την αγορά των προϊόντων που επιστράφηκαν, σύμφωνα με τις μεθόδους και τους χρόνους της συνήθους διαδικασίας που ακολουθείται για την επιστροφή χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους παράδοσης από το φθηνότερο, τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε) με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω.

Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Αγοράς, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη των διατάξεων Παραγράφου 9.5 και αφού ελέγξει ότι το εν λόγω δικαίωμα ασκήθηκε ορθά και ότι τα επιστραφέντα προϊόντα έγιναν δεκτά.

Ο Πωλητής προβαίνει στην προβλεπόμενη επι­στροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορε­τικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορούν τα χρήματά σας να πιστωθούν στον προσωπικό Λογαριασμό Μέλους που τηρείτε στο whiteroomconcept.com. Εάν ο παραλήπτης των προϊόντων που αναφέρεται στο έντυπο παραγγελίας διαφέρει από το άτομο που πραγματοποίησε την πληρωμή για τα εν λόγω προϊόντα, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων, το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά των προϊόντων θα επιστρέφεται από τον Πωλητή στο άτομο που πραγματοποίησε την πληρωμή.

Εκτός εάν ο Πωλητής προσφέρθηκε να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης, ο Πωλητής μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων θα ξεκινά, όπως υποδεικνύεται και στην Ενότητα 10, μετά από έλεγχο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιστροφή των προϊόντων από τον Χρήστη/Πελάτη έγινε σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους της Πολιτικής Επιστροφών.

Χρεώσεις Επιστροφής/Υπαναχώρησης Προϊόντων

1. Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του WHITEROOM

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση του WHITEROOM, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν με υπαιτιότητα του whiteroomconcept.com πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (από λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, δύναται είτε να μην αποδεχτείτε να παραλάβετε το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσετε την επιστροφή του.

Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

- Εάν με υπαιτιότητα του whiteroomconcept.com πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, ελαττωματικό προϊόν κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά. Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παραδόθηκε.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

2. Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη

ΕΛΛΑΔΑ: Η πρώτη διαδικασία επιστροφής και αντικατάστασης είναι ΔΩΡΕΑΝ (σε προϊόντα χωρίς έκπτωση) για τις αποστολές εντός Ελλάδος με τη χρήση της συνεργαζόμενης εταιρίας ΕΛΤΑ Courier (αφορά τη περίπτωση αλλαγής και όχι επιστροφής χρημάτων).

Τα έξοδα επιστροφής και αντικατάστασης σε προϊόντα με προσφορά, έκπτωση ή σε εκπτωτικές περιόδους, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η διαδικασία έχει 5€ κόστος μεταφορικών.

Σε περίπτωση δεύτερης επιστροφής και αντικατάστασης που αφορά την ίδια παραγγελία τα έξοδα για την επιστροφή και την παραλαβή της νέας παραγγελίας θα πρέπει να καλυφθούν από τον πελάτη. Η διαδικασία έχει 5€ κόστος μεταφορικών.

Σε περίπτωση που αιτηθείτε επιστροφή χρημάτων (υπαναχώρηση) τα μεταφορικά της επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση μπορείτε να επιστρέψετε το δέμα με δική μας χρέωση (με τη χρήση της συνεργαζόμενης εταιρίας ΕΛΤΑ Courier) και να γίνει συμψηφισμός των μεταφορικών επιστροφής με το ποσό που θα σας επιστρέψουμε. Η διαδικασία έχει 5€ κόστος μεταφορικών.

ΚΥΠΡΟΣ: Για Κύπρο, το κόστος επιστροφής και αντικατάστασης επιβαρύνει τον πελάτη και μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε μεταφορική εταιρία επιθυμεί ο πελάτης.

Η επιστροφές εμπορευμάτων μέσω απλού ταχυδρομείου ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές.

Σε περίπτωση τελικής Επιστροφής του προϊόντος/Υπαναχώρηση, τα έξοδα αφαιρούνται από το συνολικό ποσό της Επιστροφής. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, τα προϊόντα επιστρέφονται στον πελάτη με δική του χρέωση.

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό μεταφορέα από αυτόν που υποδεικνύεται από τον Πωλητή, θα πρέπει να καταβάλετε εσείς τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων με τα οποία επιβαρύνεστε. Σε αυτήν την περίπτωση, επίσης, θα έχετε εσείς την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα κατά τη μεταφορά, που θα οφείλεται σε κακή επιλογή μεταφορέα και/ή τρόπου αποστολής.

9.5 Επιστροφή χρημάτων – διαδικασίες και χρόνοι

Μετά την επιστροφή των προϊόντων, ο Πωλητής θα ελέγξει εάν αυτά συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 9. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση παράγεται για εμάς.

Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε, σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας Καταναλωτών (Παράγραφος 14.2) ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, η οποία (μείωση) επέρχεται ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των εν λόγω προϊόντων εκ μέρους σας πλην εκείνης που είναι αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των προϊόντων. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα. Συγκεκριμένα οι επιστροφές σε Εσώρουχα, Μαγιό, Κάλτσες και Προϊόντα Περιποίησης γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν έχουν αφαιρεθεί τα προστατευτικά. Όλα τα υποδήματα πρέπει να δοκιμάζονται σε καθαρό πάτωμα ή σε χαλί, καθώς για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει η σόλα να μην είναι λερωμένη. Εάν το προϊόν έφερε σφραγίδα ασφαλείας, αυτή δεν θα πρέπει να έχει παραβιαστεί.

Το whiteroomconcept.com δεν παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους. Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του, διαφορετικά ο Πωλητής δεν θα παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείται ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

Στην περίπτωση που οι εν λόγω προϋποθέσεις πληρούνται, θα σας αποσταλεί ένα e-mail επιβεβαίωσης της αποδοχής των επιστραφέντων προϊόντων και θα σας επιστραφεί το ποσό της αγοράς τους. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής ενημερώθηκε για την απόφαση του Χρήστη/Πελάτη να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Πώλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη των διατάξεων Παραγράφου 9.5.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 9 των παρόντων Όρων Συναλλαγών για την έγκυρη άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Αγοράς και την επιστροφή των προϊόντων, ο Χρήστης/Πελάτης δεν θα δικαιούται την επιστροφή των χρηματικών ποσών που κατέβαλε στον Πωλητή για την αγορά τους.

Εντός 14 ημερών από την αποστολή του e-mail με το οποίο θα ενημερώνεστε ότι η επιστροφή των προϊόντων δεν έγινε δεκτή, θα είναι δυνατό, με δικά σας έξοδα, να σας επιστραφούν τα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία επιστράφηκαν στον Πωλητή, αφού ενημερώσετε τον Πωλητή ώστε να σας πληροφορήσει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πωλητής θα κρατάει τα προϊόντα και θα παρακρατεί και το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αφαιρέθηκε από τα χρήματα που θα σας επιστραφούν. 

10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο Χρήστης/Πελάτης διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής τους με σκοπό την αντικατάστασή τους με άλλο μέγεθος ή άλλο προϊόν. Η επιστροφή των προϊόντων με σκοπό την αντικατάσταση αυτών δεν αποτελεί ενέργεια υπαναχώρησης εκ μέρους σας και άρα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της Παραγράφου 9 της παρούσας.

ΕΛΛΑΔΑ: Η πρώτη διαδικασία επιστροφής και αντικατάστασης είναι ΔΩΡΕΑΝ (σε προϊόντα χωρίς έκπτωση) για τις αποστολές εντός Ελλάδος με τη χρήση της συνεργαζόμενης εταιρίας ΕΛΤΑ Courier (αφορά τη περίπτωση αλλαγής και όχι επιστροφής χρημάτων).

Τα έξοδα επιστροφής και αντικατάστασης σε προϊόντα με προσφορά, έκπτωση ή σε εκπτωτικές περιόδους, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η διαδικασία έχει 5€ κόστος μεταφορικών.

Σε περίπτωση δεύτερης επιστροφής και αντικατάστασης που αφορά την ίδια παραγγελία τα έξοδα για την επιστροφή και την παραλαβή της νέας παραγγελίας θα πρέπει να καλυφθούν από τον πελάτη. Η διαδικασία έχει 5€ κόστος μεταφορικών.

Σε περίπτωση που αιτηθείτε επιστροφή χρημάτων (υπαναχώρηση) τα μεταφορικά της επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση μπορείτε να επιστρέψετε το δέμα με δική μας χρέωση (με τη χρήση της συνεργαζόμενης εταιρίας ΕΛΤΑ Courier) και να γίνει συμψηφισμός των μεταφορικών επιστροφής με το ποσό που θα σας επιστρέψουμε. Η διαδικασία έχει 5€ κόστος μεταφορικών.

ΚΥΠΡΟΣ: Για Κύπρο, το κόστος επιστροφής και αντικατάστασης επιβαρύνει τον πελάτη και μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε μεταφορική εταιρία επιθυμεί ο πελάτης.

Η επιστροφές εμπορευμάτων μέσω απλού ταχυδρομείου ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές.

Ρητά συμφωνείται ότι η αντικατάσταση των προϊόντων πραγματοποιείται εφόσον το προϊόν προς αντικατάσταση επιστρέφεται στην Εταιρεία μας στην ίδια καλή κατάσταση που αρχικά το παραλάβατε. Η εταιρεία μας δεν αντικαθιστά προϊόντα τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, κακώσεις, σφραγίδες ασφαλείας που έχουν παραβιαστεί ή δεν είναι πλήρες, εντός της αρχικής τους συσκευασίας και δεν συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα τα οποία λάβατε από εμάς.
 
Για κάθε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλεφωνικά στο 27410 25155 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@whiteroomconcept.com.
 

11. ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

11.1 Χρήση Κουπονιού – Δωροεπιταγής

Οι διάφορες προωθητικές ενέργειες που εμφανίζονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μόνο για το χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί για την προωθητική ενέργεια.

Τα κουπόνια προσφοράς είναι προσωποποιημένοι κωδικοί, οι οποίοι επιτρέπουν έκπτωση στην αγορά προϊόντων από το whiteroomconcept.com. Οι δωροεπιταγές φέρουν προσωποποιημένους κωδικούς, οι οποίοι επιτρέπουν έκπτωση στην αγορά προϊόντων από το whiteroomconcept.com. Τα κουπόνια και οι δωροεπιταγές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ανταλλαγούν με χρήματα. 

Σημειώνεται ότι σε κάθε παραγγελία μπορεί να χρησιμοποιηθέι μια και μόνο δωροεπιταγή ή ένα και μόνο εκπτωτικό κουπόνι. Κάθε δωροεπιταγή/κουπόνι έχει ημερομηνία λήξης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και το ποσό πρέπει να χρεωθεί εξ ολοκλήρου καθώς δεν επιστρέφονται χρήματα από τη χρήση τους. Τα κουπόνια και οι δωροεπιταγές δεν ισχύουν για προϊόντα που διατίθενται σε περιόδους προσφορών ή για προϊόντα που πωλούνται στο πλαίσιο φιλανθρωπικών σκοπών.

Εάν διαθέτετε μία δωροεπιταγή ή ένα κουπόνι του whiteroomconcept.com και επιθυμείτε την εξαργύρωσή αυτών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Προσθέστε στο καλάθι αγορών τα προϊόντα που θέλετε να παραγγείλετε. Στη φόρμα ηλεκτρονικής παραγγελίας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, συμπληρώστε τον κωδικό της δωροεπιταγής ή του κουπονιού στο πεδίο «Εισάγετε τον κωδικό του Κουπονιού σας» και πατήστε το βελάκι, ώστε να υπολογιστεί η έκπτωση. Στη συνέχεια μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας με τον τρόπο πληρωμής που επιθυμείτε.

Εναλλακτικά, μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα που θέλετε δίνοντας απλά τον κωδικό της δωροεπιταγής ή του κουπονιού και τηλεφωνικά στο 27410 25155 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@whiteroomconcept.com.

Χρήση Δωροεπιταγής

Η αξία της Δωρoεπιταγής περιλαμβάνει ΦΠΑ και ισχύει για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα whiteroomconcept.com για μια και μόνο παραγγελία και έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη δωροεπιταγή.

Δεν επιστρέφονται χρήματα από τη χρήση της.

Χρήση Κουπονιού

Η αξία του κουπονιού περιλαμβάνει ΦΠΑ, ισχύει αποκλειστικά για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα whiteroomconcept.com και έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουπόνι.

Εάν το κουπόνι αναφέρεται σε συγκεκριμένο προϊόν, τότε το κουπόνι ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο προϊόν, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων του και έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουπόνι.

Ρητά αναφέρεται ότι τα προϊόντα που θα διατίθενται με έκπτωση, καθώς και το ποσό έκπτωσης αυτών εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση του whiteroomconcept.com. Το whiteroomconcept.com δύναται να αλλάζει οποτεδήποτε, καθόλη τη διάρκεια ισχύος του κουπονιού τα προϊόντα, που θα διαθέτει με έκπτωση, καθώς και το ύψος της παρεχόμενης σε αυτά έκπτωσης. Επίσης, το whiteroomconcept.com δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εκ της αλλαγής των παρεχόμενων με έκπτωση προϊόντων.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι θα εκπληρώσει τις παραγγελίες με βάση τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων με βάση τους όρους που ισχύουν για τις πωλήσεις από το διαδικτυακό κατάστημα. 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το Δικαίωμα Υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Αγοράς, όπως προβλέπει ο Κώδικας Προστασίας Καταναλωτή, και να επιστρέψετε ένα προϊόν για την αγορά του οποίου χρησιμοποίησατε ένα κουπόνι προσφοράς πρέπει να ακολουθήσετε τη συνήθη διαδικασία επιστροφών, όπως περιγράφεται στην ενότητα Πολιτική Επιστροφών. Μόλις η επιστροφή του προϊόντος που αγοράσατε γίνει δεκτή, ο αντίστοιχος κωδικός θα ανακτήσει την αρχική του αξία.

Η διαφορά στην τιμή μεταξύ του κουπονιού προσφοράς και του προϊόντος που αγόρασατε θα σας επιστραφεί στο χρονικό πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας μας για την επιστροφή χρημάτων. 

Για κάθε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια στην Χρήση Κουπονιού/Δωροεπιταγής μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλεφωνικά στο 27410 25155 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@whiteroomconcept.com.

12. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα κάνοντας κλικ στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου.

Σας προτείνουμε να διαβάσετε, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, τους Όρους Χρήσης μας, οι οποίοι περιέχουν επίσης σημαντικές πληροφορίες για το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας και για τα συστήματα ασφαλείας του whiteroomconcept.com.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 27410 25155 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@whiteroomconcept.com.

13. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Για την εξυπηρέτησή σας μετά από οποιαδήποτε αγορά σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών:

Τηλεφωνικά:
 στο 27410 25155 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας

Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email):
 στο info@whiteroomconcept.com14. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της Σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλης της Κορίνθου, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Οι παρόντες Όροι Συναλλαγών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και μεταξύ των κυρίων αποφάσεων διακρίνονται η Ελληνική Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 31619 οικ./15.3.2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 969) περί του Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο καθώς και το Ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα Υπ’Αριθμ.131 περί προσαρμογής στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ορισμένων πτυχών του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αρμόδια για κάθε διαφορά ορίζονται τα Δικαστήρια της Κορίνθου.

Εναλλακτικά, προτείνεται η λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Ειδικότερα και σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από τον Δικτυακό Τόπο μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι Όροι Συναλλαγών ενδέχεται να τροποποιούνται ενίοτε λόγω της θέσπισης νέων νόμων και κανονισμών ή για άλλους λόγους. Οι νέοι Όροι Συναλλαγών θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στο whiteroomconcept.com.

Τελευταία ενημέρωση 18/11/2020

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ: Την Εταιρεία WHITEROOM με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», που εδρεύει στην Κόρινθο (Πυλαρινού αρ. 75), στην Ελλάδα (Αρ Γ.Ε.ΜΗ 087406702000, Α.Φ.Μ.: 078796833 / Δ.Ο.Υ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) τηλ. 27410 25155, email: info@whiteroomconcept.com)
 
Εγώ, ο(η) υπογράφων (-ουσα), …….……………..……….. (Όνομα) ………………………………… (Επώνυμο) του ………....................., κάτοικος ………….............................................................................(Οδός/ Αριθμός) ………………… (ΤΚ) ………………………………...…….(Πόλη), τηλέφωνο …….……….……………………., Fax ……………………….., e-mail ……………………………………………………………………..………………, δηλώνω και γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ αναιτιολογήτως από την υπ’ αριθμόν …….………(αριθμός Παραγγελίας)   …...... / …..… / 20........  σύμβασή πώλησης των ακόλουθων αγαθών με την Εταιρία, την οποία ματαιώνω.
 

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.

- Ότι τα προϊόντα και η συσκευασία τους βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή ζημία.

 Ημερομηνία: ….. / …… / 20…..

 Επιθυμώ την πίστωση του ποσού στο προσωπικό μου Λογαριασμό που τηρώ στο whiteroomconcept.com.

   Επιθυμώ την επιστροφή των χρημάτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Όρους Συναλλαγών.

 

Ο (Η) Δηλών (ούσα ) και  Υπαναχωρών (-ούσα)*

 

 

--------------------------------

(Υπογραφή)*

*υπογράφεται μόνο αν το παρόν έγγραφο κοινοποιηθεί σε χαρτί

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας. Επιλέγοντας «Αποδοχή» παρέχετε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την πολιτική μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES